top of page
  • Writer's pictureMakheni Zonneveld

Is anoniem werven de oplossing?


In 2017 gaf ik een toespraak op een internationaal congres georganiseerd door Fontys universiteit. Aan het eind van het congres werden een spreker uit Frankrijk en ik geïnterviewd in de plenaire zaal. De laatste vraag van de interviewer was wat onze uiteindelijke gedachten waren, te beginnen met de man uit Frankrijk. Hoewel zijn onderwerp niet gerelateerd was aan inclusie, zei hij: “Ik heb een droom dat ooit alle cv’s anoniem zullen zijn.”


Wil je hier even bij stilstaan en je afvragen of je het met hem eens bent? Hoe zou jouw or reageren, als de directeur anonieme werving en selectie zou voorstellen?

Ik twijfel er niet aan dat degene die het idee van anonieme werving en selectie heeft bedacht goede bedoelingen had. Net zoals degenen die deze praktijk overnemen. De grondgedachte hierachter is dat details zoals een naam de onbewuste vooroordelen kunnen oproepen over etnische afkomst, geslacht, immigrantenstatus, enzovoorts. Dat zal voorkomen dat degene die de aanvraag beoordeelt, de rest van wat er in de aanvraag staat niet objectief kunnen zien. Dat klopt wel. Maar de vraag is: lost anonieme werving en selectie dit probleem (de vooroordelen) echt op?


Pak de bron aan

Ten eerste. De meest effectieve aanpak om elk probleem op te lossen is te beginnen met een aanpak aan de bron. De bron van het probleem zijn niet de persoonlijke details van de sollicitant, maar de vooroordelen van degene die de aanvraag beoordeelt. In dit geval is bron-aanpak dus het aanpakken van de vooroordelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aangezien de meeste vooroordelen onbewustzijn zijn, begint de oplossing met het creëren van het besef dat we allemaal vooroordelen hebben.

Ten tweede. Anonieme werving en selectie is alleen effectief bij de eerste stap van het proces. Daarna is het nutteloos.


Mijn droom

Ten slotte: als dit proces zou werken, zou de nieuwe medewerker nog steeds te maken krijgen met de vooroordelen op de werkplek.


Bron-aanpak is altijd zinnig. Dus was mijn reactie op de ‘droom’ van de Fransman: “Ik heb een droom dat ooit anonimiteit niet meer nodig zal zijn.”


Dit blog verscheen als column op 10 juni 2022 in de publicatie ORnet: https://www.ornet.nl/blog/2022/06/10/is-anoniem-werven-de-oplossing/


Ik bied toespraken en opleidingen over gedragscompetenties aan organisaties, werkteams en ondernemingsraden.
Comments


bottom of page